جنین اهدایی

خانه جنین اهدایی

جنین اهدایی

تداوم نسل بشریکی از آرزوهای همیشگی بشر بوده است که گاه در این راه با چالش روبرو می شده است و به تکاپو می افتاده تا راهکاری برای آ ن پیدا کند . تا دیروزتوان علم پزشکی در حد تجویز دارو بود ولی امروزه با پیشرفتهایی که بکمک مهندسی پزشکی کرده توانسته چگونگی لقاح تخمک واسپرم را زیر میکروسکوپ تماشا کند . واشکالات موجود  در زوجهای عقیم را دقیقتر شناسائی کرده و به رفع نقص آنها بپردازد. ولی هنوز به مواردی برخورد میکنند که با علم امروز نیز غیرقابل درمانند .
صدور فتوای بموقع علمای شیعه درخصوص مجوّز تلقیح اسپرم ، تخمک و جنین اهدایی بکمک علم طب آمده و تقریباهمۀ زوجهابکمک این گونه درمانها صاحب فرزند می شوند. اینگونه درمانها که با اهدای گامت شخص ثالث انجام می شود ، مسائلی فقهی از قبیل پرداخت نفقه وارث و محرمیت بدنبال دارد که چالشی بین حقوقدانان و مراجع تقلید ایجاد کرده است .
تکلیف بعضی از این چالشها را مجلس شورای اسلامی روشن کرده که نظر به اینکه اهداکنندگان جنین ، تخمک و اسپرم خود را برای حل مشکل نازائی زوجی عقیم اهدا کرده اند ، هیچ وظیفه ای در قبال پرداخت نفقه به این بچه ندارند .بنابراین پرداخت نفقه به عهدۀ گیرندگان جنین است . ماده 3 قانون اهدای جنین به زوجین نابارور می گوید: وظائف وتکالیف زوج گیرنده جنین اهدایی و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری، تربیت، نفقه واحترام نظیر وظائف و تکالیف پدر و مادر و اولاد است .

ولی مجلس شورا ی اسلامی در مورد نحوۀ ارث بردن صحبتی نکرده ومشخص نکرده که فرزندان حاصل از اهدای جنین از اهداکننده ارث می برند یانمی برند . چون قانونگذار سکوت کرده ، گیرندگان جنین باید طبق فتوای مرجع تقلید خودشان عمل کنند و چنانچه جنین اهدایی

هنوز مرجع انتخاب نکرده اند نظریات تمام مراجع را مطالعه کنند . و مرجعی را انتخاب کنند که با توجه به نظر او راجع به ارث ومحرمیّتِ فرزندان حاصل از اهدای جنین دچار مشکل نشوند .

در اینجا نظریات تعدادی از مراجع تقلید را جهت اطلاعتان بیان می کنیم .آقایان سیستانی ،تبریزی ومکارم شیرازی جنین را به صاحب اسپرم و تخمک وابسته می دانند . ومعتقدند که ازآنها ارث می برد ، حال با توجه به اینکه اهدا کنندگان جنین راضی به این کار نیستند واگر از قبل ، از این موضوع مطلّع شوند جنین اهدا نمی کنند، مقلّدین این سه مرجع تقلید قبل از گرفتن جنین اهدایی باید تصمیمی مناسب بگیرندتا با چالش مواجه نشوند .

مرحوم آیت الله خوئی وآیت الله روحانی صاحب رحم را مادر و صاحب اسپرم را پدر می داند ، بنابراین مقلدین ایشان نیز باچالش ارث بردن ازصاحب اسپرم مواجه هستند .

مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی نظریه دو مادری را صحیح می داند و معتقد است که چنین فرزندی از هردو مادر ( صاحب تخمک و صاحب رحم ) ارث می برد .هیچیک از مراجع تقلید نگفته اند که چنینن فرزندانی از پدر قانونی ( شوهر گیرنده ی جنین ) ارث می برند . ولی چون در شناسنامۀ نوزاد نام شوهرِ گیرندۀ جنین بعنوان پدر نوشته شده، طبق قوانین ازاو ارث می برد.
چنانچه شما جنین اهدایی گرفتید برای اینکه ارثِ خلاف شرعی به فرزندتان نرسد باید در زمان حیات خود هر چقدر از اموال خود را که مایلید به این فرزند صلح کنید، یا در وصیت نامه ذکر کنید که یک سوم اموالم ( یا کمتر از یک سوم ) رابه این فرزند می بخشم .

ارث و نظریۀ اراده و اعراض

از چهار چوب فقه اگر کمی خارج شویم ومنطقی تر صحبت کنیم وضعیت ارث آسانتر حل وفصل می شود . وقتی ارادۀ چهار نفر در اهدای جنین بر این قضیه استوار است که اهداکنندگان جنین هر نوع رابطۀ خود رابا تخمک و اسپرم خودشان قطع کرده اند و از جنینهای خود اعراض کرده اند ، دیگر تصوّر اینکه در آینده اگر از این سلولهای جنسی فرزندی متولد شود که از آنان ارث ببرد قابل قبول نخواهد بود .
اهداکنندگان جنین چون سلولهای جنسی خود را اهدا کرده اند، معنی ندارد که بعدا بچه های حاصل از جنین از آنها ارث ببرند ، بلکه ارث بردن بچه ها از گیرندگان جنین با مصالح فردی و اجتماعی تطابق و عقلانیت بیشتری دارد . زیرا ارتباط کودک با گیرندگان جنین محکم وعاطفی و با اهداکنندگان قطع شده است .

صاحب رحم نیز با توجه به اهدائی بودن تخمک آن تنها فرد صالحی می تواند باشد که مادر خطاب گردد .  در ارث بردن فرزند از صاحب رحم هم جای شک وتردیدی وجود ندارد . در مورد ارث بردن کودک از شوهرِ گیرندۀ جنین می توان آنرا در قالب ارث از پدر قانونی کودک، خارج از چهارچوب سنتی فقه مطرح نمود .

ارث جنین اهدایی

از طرف دیگر چون اهدا جنین محرمانه انجام می شود ( اهداکنندگان و گیرندگان جنین همدیگر را نمی شناسند ) معنی و مفهوم ارث بردن از اهداکنندگان جنین بکلی مرتفع می گردد .

شرایط اهداکنندگان جنین

1) هر دو طرف زن وشوهر شرعی و قانونی باشند( ازدواج آنها در شناسنامه ثبت شده باشد )
2) تابعیت ایران را داشته باشند ( جنین اهدایی به خارجیان مقیم ایران اهدا نمی شود ).
3) اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان نداشته باشند .
4) ابتلا به بیماریهای صعب العلاج مثل ایدز و هپاتیت نداشته باشند .
5) سلامت جسمی و روانی متعارف با ضریب هوشی مناسب داشته باشند .

اهدای جنین به روشی گفته می‌شود که سلول‌های جنسی زن و مرد اهدا کننده گرفته می شود ودر محیط آزمایشگاه، چند جنین تشکیل می‌شود . سپس با استفاده از تکنیکهاو مهارتهای پزشکی، به رحم زن گیرندۀ جنین انتقال داده می‌شود تا انشاالله حامله شود . احتمال حامله شدن در هر سیکل درمان حدود 30% است .

جنین اهدایی درایران به دو دلیل انجام می‌شود :

نخست، در مواردی که مرد قادر به تولید اسپرم نیست، در حالی که زن سالم است و توانایی بارداری دارد .

دوم، در مواردی که گیرندگان جنین بچه دار می شوند ولی احتمال انتقال بیماری‌های ارثی از زن و شوهر به فرزندان آنها خیلی بالاست . بیماری‌های ژنتیکی نظیر هموفیلی یا بعضی ناهنجاری‌های مادرزادی، با اهدای جنین قابل پیشگیری است و زوجین بی‌آنکه دغدغۀ ناشی از احتمال بروز بیماری در فرزند را داشته باشند به آرزوی خود که داشتن فرزند سالم است می‌رسند.
در کشورهای پیشرفته اهدا جنین بندرت انجام میشود ، چرا ؟ چون اگر شوهر فاقد اسپرم باشد و زن سالم باشد از اسپرم اهدایی استفاده می کنند . در حال حاضر در ایران 90% جنینهای اهدایی به این دسته افراد اهدا می گردد . اگر در سایتهای اینترنتی مراکز ناباروری کشورهای دیگر گشت وگذاری بزنید خواهید دید که از تخمک و اسپرم اهدایی و رحم اجاره ای صحبت و تبلیغ زیاد شده ولی واژۀ جنین اهدایی به چشمتان نمی خورد .

جنین‌هایی که برای اهدادر ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند به دو روش تهیه می‌شوند:

اول جنین‌های ناشی از زوج‌های ناباروری که از طریق آی – وی – اف صاحب فرزند شده‌اند و تعداد جنین‌های آنها بیشتر از تعداد جنین‌های انتقال یافته به رحم زن بوده و نیازی به استفاده از جنین‌های اضافی خود ندارند. معمولا مراکز ناباروری از اینگونه زوجها رضایتنامه ای گرفته اند که حاضرند جنینهای آنها به زوجهای دیگر انتقال داده شود .

دوم جنین‌های ناشی از اهدای تخمک و اسپرم زوج سالمِ واجد شرایط اهداکنندگان ،که خودشان فرزند دارند و بخاطر کسب درآمد اقدام به اهدای جنین می‌کنند.

رویه ی مرسوم برای گرفتن جنین اهدایی به این صورت است که پس از ویزیت و مشاوره ی پزشکی و تشخیص نیاز به گرفتن جنین اهدایی ، مرکز ناباروری طی نامه ای از دادگاه محل اقامت گیرندگان جنین ، سوال میکند که آیا این زوج با این مشخصات صلاحیّت گرفتن جنین اهدایی دارند یا خیر ؟
دادگاه مواردی را که قانونگذار مشخص کرده بررسی می کند . در صورتی که مشکلی وجود نداشت پاسخ مرکز ناباروری را طی دادنامه ای که صادر کرده می دهد . مواردی که دادگاه بکمک مرکز پزشکی قانونی بررسی می کند از این قرار است :

الف) شوهر بنا به گواهی پزشک متخصص اورولژی ، امکان بچه‌دارشدن نداشته باشند و زن ‌استعداد دریافت جنین و حاملگی را داشته باشد .
ب) زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشندو به فساد مشهور نباشند .
ج) هیچ‌یک از زوجین اختلال روحی روانی نداشته باشند.
‌د) هیچ‌یک از زوجین مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج از قبیل ایدز ، قطع نخاع و ام – اس نباشند.
‌هـ) هیچ‌یک از زوجین معتاد به مواد مخدر و روانگردان نباشند.
‌و) زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران را داشته باشند .

ح) شوهر باید شغل و درآمد مناسبی جهت گذران امور زندگی داشته باشد ( مثلا به گدایان مجوّز داده نمی شود )

سپس زوج گیرندۀ جنین اهدایی ، دادنامه ( پاسخ دادگاه ) را به مرکز ناباروری آورده و در سیکل درمان قرار می گیرند . پزشک زنان با تجویز داروهای لازم خانم را آماده برای گرفتن جنین می کند .  انتقال جنین در زمان مناسب انجام می شود . بعد از استراحتی کوتاه به منزل رفته و در منزل هم به استراحت نسبی ادامه می دهد . تا دو هفته منتظر میماند و سپس آزمایش حاملگی می دهد تا ببیند حامله شده یا نه . چنانچه جواب منفی بود دو بار دیگر اینکار قابل تکرار است .

بحث محرمیّت موضوعی کاملا فقهی است که علمای شیعه نظرات متفاوتی ابراز کرده اند . تمام علما به اتفاق نظر داده اندکه فرزند به شوهرِ گیرندۀ جنین محرم است ، ولی در سایر موارد محرمیت نظرات متفاوتی ابراز شده که از حوصلۀ بحث ما خارج است . کسانیکه علاقه مندنداطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنند به سایت یاسا قسمت جنین اهدایی مراجعه کنند .

ما پزشکان نهایت تلاشمان را می کنیم تا به هر نحوی
شده شما را صاحب فرزندی زیبا، باهوش و سالم کنیم

ساعات کاری

شنبه تــا پنجشنبه 8.00 – 13.00
جمعه تعطیل

نشانی

  • Address اصفهان - خیابان شمس آبادی - روبروی بیمارستان سینا - اول کوچه 32
  • Phone 36 31 36 32 - 031

2 نظر در مورد “جنین اهدایی;

  1. با سلام ، ممنون و سپاس بابت اطلاعات جامع و کاملی که در اختیار ما کاربران قرار داده اید .
    من تصمیم به گرفتن جنین اهدایی داشتم ، ولی با مطالعه ی این دو مطلب جامع ( اسپرم اهدایی و جنین اهدایی ) تصمیمم عوض شد ، چون خودم سالم هستم میآیم که از اسپرم اهدایی استفاده کنم و بچه دار شوم .

    1. با سلام ؛ تصمیم کاملا درستی گرفته اید ، امیدوارم بتوانیم بزودی با تخمک خودتان شما را صاحب فرزندی زیبا و شبیه خودتان کنیم .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس تلفنی سریع